Certificeringen

De CIHN hecht veel waarde aan het borgen van de kwaliteit van de zorgverlening. Daarnaast is ook de bescherming van de patiëntgegevens een zeer hoog goed voor de CIHN. Om deze redenen heeft de CIHN een kwaliteitssysteem opgebouwd gericht op kwaliteit van zorgverlening en informatiebeveiliging.

HKZ certificering

Sinds 2007 is Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, voor beide vestigingen, ISO 9001 gecertificeerd met betrekking tot “het verlenen van acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht en weekenden, waarbij de vraag van de patiënt centraal staat”. Dit certificaat is sinds maart 2010 omgezet naar de HKZ certificering voor huisartsenposten; de norm HKZ huisartsenstructuren 2008 en ISO 9001:2008. In juni 2016 is Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer weer voor drie jaar gecertificeerd, waarbij de norm HKZ huisartsendienstenstructuren 2012 is gehanteerd.

NEN certificering

Eind 2009 heeft de CIHN het certificaat ontvangen voor de NEN 7511-2:2005 met betrekking tot het gehele managementsysteem gericht op “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om patiënten verantwoorde acute huisartsgeneeskundige zorg in de avonden, nachten en weekenden te bieden”. Ook dit certificaat heeft betrekking op de beide posten van Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, inclusief de kantoororganisatie van de CIHN. In 2015 is dit certificaat met drie jaar verlengd. In april 2013 is het certificaat omgezet naar de herziene norm NEN 7510:2011.

Beide certificeringen zijn uitgevoerd door LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance). Eens in de drie jaar vindt hercertificering plaats. Ook tussentijds vinden audits plaats.

Meer informatie over de certificeringen vindt u op www.lrqa.nl