Eerst bellen

Waarom moet ik eerst bellen?
Dat is nodig voor een goede organisatie van de spoedeisende hulp. De doktersassistente aan de telefoon stelt vast welke hulp nodig is en hoe snel u geholpen moet worden. Door goed te plannen kunnen wij ook voorkomen dat u lang moet wachten op de huisartsenpost.

Waarom duurt het soms lang voordat ik de doktersassistente aan de lijn heb?
Vooral op zaterdag en zondag kan het erg druk zijn. Soms zijn alle doktersassistenten tegelijk in gesprek. U wordt dan ‘in de wacht’ gezet. Door uw gesprek met de huisartsenpost voor te bereiden helpt u mee de wachttijden kort te houden. Zo kunt u vooraf vast enkele gegevens noteren van de persoon voor wie u belt (geboortedatum, naam, namen van gebruikte medicijnen).

Wanneer u belt voor een levensbedreigende situatie heeft u de mogelijkheid om direct geholpen te worden. Kies dan optie 1 van het telefonisch keuzemenu.

Kan ik ook bellen als ik doof of slechthorend ben?
Doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking kunnen met ons bellen via KPN Teletolk. Met tussenkomst van een gespecialiseerde medewerker of professionele gebarentolk worden uw getypte tekst of gebaren omgezet in gesproken zinnen. En andersom: de KPN medewerker maakt onze gesproken zinnen weer voor u verstaanbaar. Klik hier voor meer informatie.