Huisartsenposten

Vanuit de huisartsenposten in Nijmegen en Boxmeer helpen wij mensen die ’s avonds, ’s nachts of in het weekend spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben. Bij onze huisartsenposten zijn 230 huisartsen aangesloten die bij toerbeurt dienst doen. Ze verzorgen consulten, geven telefonisch advies of leggen visites aan huis af.

De huisartsenposten zijn laagdrempelig, persoonlijk, integraal en gericht op continuïteit. Onze medewerkers geven adequaat antwoord op hulpvragen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Soms betekent dit dat er meteen actie wordt ondernomen, soms gaat het alleen om het wegnemen van onrust of paniek.

Op de huisartsenposten werken ook doktersassistenten, baliemedewerkers en chauffeurs. Zij bieden de nodige ondersteuning aan de huisartsen. Daarnaast zorgt onze staf voor een efficiënte organisatie. Zo staan de huisartsenposten garant voor acute en adequate zorg in de avond, nacht of het weekend. Zorg waarbij de vraag van de patiënt altijd centraal staat.

Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer is een dochtervennootschap van de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN). De CIHN maakt zich sterk voor integrale huisartsenzorg waarbij de kwaliteit van zorg en de patiënt centraal staat.