Jaarverslagen

Jaarlijks brengen we vanuit de huisartsenposten een (publieks)jaarverslag uit. Daarin laten aan onze omgeving de belangrijkste activiteiten en projecten zien waaraan we dat jaar werkten. In 2020 brachten we een Jaarbeeld Integrale Huisartsenzorg Nijmegen e.o. 2019 uit. Daarin zijn de highlights van zowel Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer als OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning weergegeven.