Klacht?

De huisartsen en doktersassistenten zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden en u medische hulp bieden. Toch kan het voorkomen dat onze hulpverlening anders is dan u had verwacht of door de medewerkers van de huisartsenposten is bedoeld. Bent u niet tevreden? Vertel het ons! Hieronder leest u wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft.

Overigens: bent u wél tevreden of heeft u een andere tip voor ons? Ook dat horen we graag van u via ons Tip- of complimentenformulier.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht kenbaar maken door een e-mail te sturen aan klachtenhuisartsenpost@neohuisartsenzorg.nl. Deze mail komt terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij neemt, indien u dit wenst, contact met u op en vervult een bemiddelende rol met als doel tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Geef in uw mail a.u.b. aan wat uw klacht inhoudt, wanneer het contact met de huisartsenpost plaatsvond en over wie de klacht gaat. Ook ontvangen wij graag uw naam en geboortedatum, zodat we de juiste gegevens erbij kunnen zoeken. Indien u wilt dat de klachtenfuntionaris telefonisch contact met u opneemt, verzoeken wij u om ook uw telefoonnummer te vermelden. 

En dan?

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een schriftelijke bevestiging of wordt u door ons gebeld. Wij leggen dan uit hoe wij uw klacht verder gaan behandelen (klachtenprocedure). In veel gevallen leggen wij uw klacht voor aan de betrokken huisarts of doktersassistente. Waar nodig maken we dan ook gebruik van bandopnames van telefoongesprekken en van documenten uit ons patiëntensysteem. En voeren we gesprekken met de betrokkenen om beter inzicht te krijgen in wat er heeft plaatsgevonden. Dit doen wij ook om verbeterpunten voor onze hulpverlening te bespreken. Aansluitend op dit alles ontvangt u van ons een reactie op uw klacht.

Hoe werkt de klachtenopvang en bemiddeling?

Wij hebben als huisartsenposten een eigen regeling en reglement voor de klachtenopvang en bemiddeling. Een van onze doelen is het oplossen van een klacht door zorgvuldig onderzoek. Uw klacht staat centraal en nemen wij zeer serieus. Wij pakken punten ter verbetering van de zorg, de organisatie of het contact met de medewerkers van de huisartsenposten zo snel mogelijk op. Het is voor ons belangrijk dat u weer vertrouwen krijgt in onze huisartsenpost(en). Dit past ook in ons streven om continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg.

Geheimhouding

Om uw klacht goed te kunnen onderzoeken, is het vaak noodzakelijk dat wij over uw medische gegevens beschikken. Met het indienen van een klacht gaan wij ervan uit dat u ook toestemming geeft om uw medisch dossier bij de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer in te zien, voor zover dit nodig is voor de behandeling van uw klacht. Alle persoonlijke en medische gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. Alle personen die betrokken zijn bij de procedure hebben een geheimhoudingsplicht.

Een geschil

Bent u het niet eens met onze reactie of de reactie die u kreeg van de betrokken zorgverlener, dan kunt u een geschil aanmelden bij de Stichting Klachten en Geschillen in de Eerstelijnszorg (SKGE). Daar kunt u terecht voor verdere bemiddeling, het krijgen van een oordeel of het indienen van een schadevergoeding. De klachtenfunctionaris kan u er meer over vertellen.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon: (088) 0229100, bereikbaar ma. t/m do. tussen 09.00 en 17.00 uur.
E-mail: info@skge.nl
Website: www.skge.nl