Kosten

1. Tarieven

De tarieven van de verrichtingen op de huisartsenpost worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er zijn verschillende tarieven:

 Soort huisartsen-spoedzorg ('verrichting'): 
Tareven per
1 -5- 2021       
  • telefonische adviezen/recepten van de doktersassistente of de huisarts
€  35,00
  • een consult (afspraak) op de huisartsenpost
€ 140,70
  • een visite aan huis
€ 211,05

 

Deze kosten gaan níet van uw eigen risico af. Bijkomende kosten, bijvoorbeeld als u medicijnen krijgt voorgeschreven, gaan wél af van uw eigen risico.

Als uw verzekeringsgegevens correct en bekend zijn, wordt de rekening rechtstreeks van de huisartsenpost naar uw zorgverzekeraar opgestuurd. Daarom is het belangrijk dat u uw zorgpas én legitimatiebewijs bij u heeft als u een consultafspraak hebt op de huisartsenpost. 

Bij onvolledige gegevens moet u ter plaatse (contant geld, pinpas of creditcard) afrekenen op de huisartsenpost. U ontvangt hiervoor een nota aan de balie, die u vervolgens kunt indienen bij de zorgverzekeraar. 

2. Telefoonkosten

Als u belt met het 0900-nummer van de huisartsenpost gelden de volgende kosten: € 0,10 per minuut + een starttarief van € 0,0454 (4,54 eurocent). Deze kosten komen bovenop de belkosten die uw eigen provider in rekening brengt per gesprek.