Medische gegevens

Zijn mijn medische gegevens beschikbaar op de huisartsenpost?
Huisartspraktijken in deze regio en de huisartsenpost zijn gestart met de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Hierdoor kan een huisarts op de huisartsenpost in veel gevallen snel actuele medische gegevens van een patiënt opvragen en inzien. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Uw medisch dossier of op de website Zorg informatiepunt regio Nijmegen.

Neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op en mag dat?
Ja, de huisartsenpost neemt alle gesprekken op en bewaart deze voor een periode van vijf jaar.  Hiervoor gelden zowel wettelijk als intern strikte regels. Ook voor het terugluisteren van gesprekken zijn er strenge voorwaarden.

Waarom neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op?
De telefoongesprekken worden opgenomen als hulpmiddel om de kwaliteit van onze telefonische contacten te verbeteren. Daarnaast kunnen ze als informatiebron dienen, wanneer een patiënt een klacht over onze dienstverlening heeft.

Krijgt mijn eigen huisarts informatie over mijn contact met de huisartsenpost?
Ja, de huisartsenpost stelt uw eigen huisarts de volgende werkdag op de hoogte van uw contact met de huisartsenpost.