Missie en Visie

Missie

Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer staat garant voor acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht en weekend. De vraag van de patiënt staat centraal. Er wordt nadrukkelijk vanuit het perspectief van de patiënt gedacht en gehandeld.

Visie

Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer geeft een adequaat antwoord op die hulpvragen waarvan de patiënt vindt dat deze niet kunnen wachten tot reguliere dagzorg beschikbaar is. Hulpverleners geven door middel van triage het beste antwoord op de hulpvraag van de patiënt en koppelen de hulpvraag aan een urgentiecode. Bij het vaststellen van de urgentie wegen niet alleen strikt medische criteria mee. Ook het wegnemen van ongerustheid en paniek beschouwen wij als een wezenlijk onderdeel van de huisartsgeneeskundige spoedzorg. De zorg die wie bieden, is laagdrempelig, contextgericht, generalistisch, persoonlijk, integraal en gericht op continuïteit.