Vergoeding

Vraagt u zich af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?

Uw bezoek aan de huisarts
Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts, en dus ook van de huisarts op de huisartsenpost. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

  • de medicijnen die de huisarts u voorschrijft;
  • de behandeling door een medisch specialist, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst;
  • laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft.

 

Uw eigen risico
Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico. Dit betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan een maximum van uw eigen risico. In 2021 heeft iedereen van 18 jaar en ouder, net als in 2020, een verplicht eigen risico van 385 euro.

Het kan zijn dat u met het afsluiten van uw polis heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico, van bijvoorbeeld 100 euro. In dat geval betaalt u zelf de kosten van uw medicijnen of behandelingen tot aan het bedrag van 485 euro. Weet u niet zeker of u een vrijwillig eigen risico heeft? U vindt het op uw polisblad. U kunt het ook navragen bij uw zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt altijd voor zorg uit de basisverzekering. Voor de zorg uit de meeste aanvullende verzekeringen geldt het eigen risico niet.

Check uw polis
Of de kosten boven het eigen risico wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden, hangt ook af van uw zorgpolis. Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of een andere zorgverlener, check uw polis dan op twee belangrijke zaken:

  1. Heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering? Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
  2. Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst? Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.