Wanneer

Wanneer moet ik bij de huisartsenpost zijn en wanneer bij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis?
Neemt u bij twijfel eerst contact op met de huisartsenpost. Als het nodig is, wordt u doorverwezen. Met het CWZ en het Maasziekenhuis zijn er afspraken gemaakt dat wanneer u zich zonder afspraak op het Spoedplein meldt na 17 uur op werkdagen of ‘s nachts en in het weekend, u zich dient te melden aan de balie van de huisartsenpost.

Als ik overdag geen tijd heb om mijn huisarts te bezoeken, kan ik dan ’s avonds naar de huisartsenpost?
Nee, de huisartsenpost is er alleen voor medische hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts. Als u de huisartsenpost belt met vragen die niet spoedeisend zijn, wordt u naar het spreekuur van uw eigen huisarts verwezen. De huisartsenpost is er ook niet voor een ‘second opinion’ en herhalingsrecepten.